• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 4
De tijd van [ver]kopen is weer aangebroken

WOZ

Elk jaar, in januari of februari, ontvangt u een WOZ-beschikking. Hierop staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld. Deze waarde wordt vastgesteld door de gemeente.

Het is van groot financieel belang om de juistheid van deze WOZ-waarde te controleren, aangezien er meerdere belastingen en heffingen op zijn gebaseerd, te weten:
•    onroerende zaakbelasting
•    eigen woningforfait
•    watersysteemheffing
•    afvalstoffenheffing
•    rioolheffing
•    erf- of schenkbelasting

Gratis controle WOZ-beschikking

Neem gerust contact met ons op wanneer u uw WOZ-waarde wenst te controleren.
Coppers & Partners Makelaardij toetst kosteloos voor u of de vastgestelde WOZ-waarde juist is.

Mochten wij constateren dat de WOZ-waarde te hoog is, dan dienen wij een juridisch onderbouwd bezwaarschrift in. In de meeste gevallen stellen wij als extra onderbouwing ook een taxatierapport op.
 
Deze dienst kunnen wij u op basis van no cure- gratis aanbieden. Wanneer de gemeente ons bezwaarschrift toekent vergoeden zij de door ons gemaakte kosten. Indien het bewaarschrift wordt afgewezen dan is dat ons risico. Wij nemen de door ons gemaakte kosten volledig voor onze rekening.
 
Let op! Het bezwaarschrift dient binnen 6 weken na dagtekening te worden ingediend.